30.05.2020
Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 1. 6. - 7. 6. 2020

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) se budeme věnovat především vzdělávání v MŠ a ZŠ v době pokoronavirové, dále žádosti na Liberecký kraj ohledně mimořádné dotace na pokrytí části ztrát v našich příspěvkových organizacích.

Projednání realizace provozní fáze Centra aktivního života (Liebiegův palác) s kolegy z odboru strategického rozvoje a dotací a KS Kontakt (ÚT 14.30).

Sejde se pracovní tým projektu Férové školy v Liberci (ČT 9.00). Projekt končí na konci června, prakticky bez prodlevy na něj navazuje projekt Férové školy v Liberci II, na nějž jsme z OPVVV získali 77 miliónů korun.

Sejdu se s děkanem FP TUL panem prof. Pickem, abychom dále diskutovali o možnosti experimentální (laboratorní pracoviště) výuky na jedné z našich ZŠ (PÁ 11.00).

Projednávání Analýzy minimálních preventivních programů ZŠ, kterou mi na klíč zpracoval z. ú. Advaita. Analýza ukazuje připravenost/ nepřipravenost našich základních škol na to řešit šikanu. Výsledky přitom nejsou vůbec dobré aj.

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na další část roku 2020; připravujeme webovou stránku, školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, probírám s řediteli škol tzv. mapy škol s rizikovými místy aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt) aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport

Na pravidelné poradě odboru (PO 8.00) budeme řešit dlouhodobé materiály: další revitalizaci tzv. barokní zahrady u Kostela Nalezení sv. Kříže - Kapli Božího hrobu, přípravu na kandidaturu Liberce na evropské hlavní město kultury 2028 (EHMK) či metodiku vyúčtování příspěvku na provozování Sportparku aj.

Sejde se řídicí výbor k projednání návrhu strategie sportu (PO 15.00).

Zúčastním se znovuotevření Kina Varšava po nucené vládní pauze (PO 17.00).

Vůbec poprvé se sejde řídicí výbor pro přípravu strategie kultury a kandidatury Liberce na EHMK 2028 (ČT 13.00).

 

Ostatní aktivity

Zasedá dozorčí rada Divadla F. X. Šaldy (ÚT 14.00).

Zasedá řídicí pracovní skupina pro komunitní plán (ST 14.00).

Svatební obřady (PÁ od 13.00).

 

Před schválením

Zasedá rada města (ÚT od 9.00), kam mj. posílám návrhy na jmenování ředitelky ZŠ po konkurzním řízení či zakázky na zajištění kulturních služeb v letním období aj. 

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (25. 5. -  31. 5.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

O. Škochová Bláhová (ON plan) - strategie kultury

M. Adamec, V. Tichý, M. Kudrna (ředitelé SŠ) - Řemesla nejsou OUT

M. Havrdová, P. Matějka, J. Beneš (Naděje) - spolupráce s městem v bytové oblasti

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.