16.05.2020
Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 18. 5. - 24. 5. 2020

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Z důvodů mimořádné situace se program operativně zaměřuje na:

- sledování a vyhodnocování prvního týdne po znovuotevření MŠ, příprava na otevření ZŠ,

- pokračování terénního monitoringu lidí bez přístřeší a distribuce roušek, vitamínů a potravin,

- porady s odbory školství a sociálních věcí/ cestovního ruchu, kultury a sportu (PO  8:00 a 13:00),

- průběžné vyhodnocování zápisů do ZŠ i MŠ,

- účast na chystaném losování spádových dětí v jedné z libereckých ZŠ (ÚT 16:00),

- tisková konference po radě města (ST 13:00),

- jednání o připravovaném projektu z OPZ Centrum bydlení Liberec (ČT 9:00),

- zasedá výbor pro vzdělávání (ČT 16:00),

- individuální jednání s žadateli o schůzku po telefonu,

- projednávání Analýzy minimálních preventivních programů ZŠ, kterou mi na klíč zpracoval z. ú. Advaita. Analýza ukazuje připravenost/ nepřipravenost našich základních škol na to řešit šikanu. Výsledky přitom nejsou vůbec dobré aj.

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na rok 2020; připravujeme webovou stránku, školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, probírám s řediteli škol tzv. mapy škol s rizikovými místy aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt) aj.

 

Před schválením

Zasedá rada města (ÚT od 9.00), kam mj. posílám druhý návrh na kandidáty Medaile města Liberec, memorandum mezi městem a krajem o využití budovy v Zeyerově ulici, návrhy na přidělení programové dotace na podporu sociálních služeb, některé individuální dotace aj.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (11. 5. -  17. 5.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

X

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.