23.05.2020
Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 25. 5. - 31. 5. 2020

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Z důvodů mimořádné situace se program operativně zaměřuje na:

- sledování a vyhodnocování docházky po znovuotevření MŠ a prvního týdne po znovuotevření ZŠ,

- porady s odbory školství a sociálních věcí/ cestovního ruchu, kultury a sportu (PO  8:00 a 13:00),

- průběžné vyhodnocování zápisů do MŠ,

- další z řady jednání k připravované koncepci kultury a dokumentů souvisejících s případnou kandidaturou města na Evropské hlavní město kultury 2028 (ÚT 9:00),

- jednání s řediteli středních odborných škol o dalším ročníku akce Řemesla nejsou out (ÚT 10:00),

- konkurzní řízení na místo ředitelky/ ředitele ZŠ 5. května (ÚT 10:30),

- poprvé po odeznění nouzového stavu zasednu s řediteli kulturních (ST 13:00) a sociálních (ST 14:00) příspěvkových organizací města k debatě nad aktualitami z jejich provozu,

- potkám se se zástupci neziskové organizace Naděje, která pro nás provozuje ubytovnu a noclehárnu v Kateřinkách (ČT 8:50),

- zasedají výbory pro kulturu (PO 14:00), sociální věci a bezpečnost (ÚT 15:30) a sport (ST 15:00),

- individuální jednání s žadateli o schůzku po telefonu,

- projednávání Analýzy minimálních preventivních programů ZŠ, kterou mi na klíč zpracoval z. ú. Advaita. Analýza ukazuje připravenost/ nepřipravenost našich základních škol na to řešit šikanu. Výsledky přitom nejsou vůbec dobré aj.

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na rok 2020; připravujeme webovou stránku, školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, probírám s řediteli škol tzv. mapy škol s rizikovými místy aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt) aj.

 

Před schválením

Zasedá zastupitelstvo města (ČT od 15.00), kam mj. posílám druhý návrh na kandidáty Medaile města Liberec, návrhy na přidělení programové dotace na podporu sociálních služeb, některé individuální dotace aj.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (18. 5. -  24. 5.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

R. Bašta (Technické muzeum) - provozní záležitosti a spolupráce s městem

L. Přinda (Sportpark) - metodika vyúčtování příspěvku města

T. Hasil (G300) - připravované kulturní akce ve 2. pololetí 2020

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.