06.06.2020
Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 8. 6. - 14. 6. 2020

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) se budeme stále věnovat především vzdělávání v MŠ a ZŠ v době pokoronavirové, v pondělí totiž na některé školy dobrovolně nastoupí i žáci 2. stupně. 

Zasedne komise pro otevírání obálek ke konkurznímu řízení na místo ředitelky/ ředitele MŠ Malínek a ZŠ Vrchlického (ST 13.00).

Zúčastním se zasedání výboru dárců Nadačního fondu Eduzměna a rozšířeného setkání s podporovateli tohoto vzdělávacího projektu (ČT od 8.30).

Sejdu se s kolegy z Platformy pro sociální bydlení k diskuzi nad připravovaným návrhem zákona na podporu bydlení (ČT 13.00).

Projednávání Analýzy minimálních preventivních programů ZŠ, kterou mi na klíč zpracoval z. ú. Advaita. Analýza ukazuje připravenost/ nepřipravenost našich základních škol na to řešit šikanu. Výsledky přitom nejsou vůbec dobré aj.

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na další část roku 2020; připravujeme webovou stránku, školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, probírám s řediteli škol tzv. mapy škol s rizikovými místy aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt) aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport

Na pravidelné poradě odboru (PO 8.00) budeme řešit dlouhodobé materiály: další revitalizaci tzv. barokní zahrady u Kostela Nalezení sv. Kříže - Kapli Božího hrobu, přípravu na kandidaturu Liberce na evropské hlavní město kultury 2028 (EHMK) či metodiku vyúčtování příspěvku na provozování Sportparku aj.

Zasedá Turistický region Jizerské hory, jemuž Liberec předsedá (ÚT od 13.00). Řešit budeme především stav lokálního cestovního ruchu po koronavirové krizi.

Sejde se pracovní skupina pro tvorbu analytické části strategie kultury a souvisejících dokumentů ke kandidatuře Liberce na EHMK 2028 (ST 15.00).

 

Ostatní aktivity

Výjezd vedení města do čtvrti Ostašov (ÚT od 13.00).

Cyklojízda městem (ČT od 16.00).

 

Před schválením

Zasedá rada města (ÚT od 9.00) v pozici valné hromady městských obchodních společností. 

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (1. 6. -  8. 6.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

L. Přinda (Sportpark) - metodika vyúčtování příspěvku města

J. Picek (děkan FP TUL) - vzdělávací laboratoř v ZŠ

Z. Vaníčková (Gastron) - poděkování za služby městu

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.