Městská policie Liberec

Drze za bílého dne
Ach ta dnešní mládež s těma telefonama :)
Muž měl zároveň vysloven zákaz pobytu ve státech EU
Liberec centrum - hlásí se strážník Jaworski!
Muž v pátrání nám napověděl - a tak jsme konali

Městská policie Liberec (www.liberec.cz/mestska-policie/), vytištěno 08.08.2020 04:27