Odbor správní a živnostenský

Mgr. Jitka Štíchová

Foto - portrét
vedoucí odboru správního a živnostenského
Tel.: 48 524 3711
Budova: nám. Dr. E. Beneše 183/22
Č. dveří: 2.11

Odbor správní a živnostenský

Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 48 524 3711

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Hiršalová Veronika specialista odboru správního a živnostenského volby, referendum, ztráty a nálezy nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.10 48 524 4948
Šťastná Lenka referent odboru správního a živnostenského administrativní činnosti - agenda přestupků nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.05 48 524 4841

Oddělení matriky

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Jadrná Helena matrikářka změna jména a příjmení, zvláštní matrika Brno nám. Dr. E. Beneše 1/1 6b 48 524 3726
Jadrná Ivana vedoucí oddělení matriky vedoucí oddělení matriky nám. Dr. E. Beneše 1/1 7 48 524 3724
Klucká Jaroslava matrikářka agenda evidence obyvatel, ohlašovna nám. Dr. E. Beneše 1/1 8 48 524 3725
Markesová Marcela matrikářka agenda matriky narození nám. Dr. E. Beneše 1/1 8 48 524 3721
Bc. Palanová Václava matrikářka agenda druhopisů, dodatečných záznamů nám. Dr. E. Beneše 1/1 8 48 524 3725
Pánková Světla matrikářka agenda matriky úmrtí nám. Dr. E. Beneše 1/1 6a 48 524 3722
Zábranská Vladimíra matrikářka agenda matriky manželství, registrovaného partnerství nám. Dr. E. Beneše 1/1 6c 48 524 3723

Oddělení dokladů a evidence obyvatel

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bezděkovská Ludmila, DiS. referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3735
Černý Viktor referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 103 48 524 3712
Hlubučková Alena referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 103 48 524 3717
Kellnerová Lenka referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda evidence obyvatel, ohlašovna nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3730
Bc. Korba Ondřej specialista pro správní řízení správní řízení, rušení trvalých pobytů nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.09 48 524 3716
Křížová Blanka referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 103 48 524 3717
Bc. Mudrá Krista specialista pro správní řízení správní řízení, rušení trvalých pobytů nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.09 48 524 3715
Neumannová Simona referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3718
Bc. Schmidová Alena referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 103 48 524 3717
Slavíková Iveta referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3714
Bc. Slípka Jan referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 103 48 524 3712
Stehlíková Regina referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3736
Tippelt Michael referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda evidence obyvatel, ohlašovna nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3730
Ing. Vanerová Veronika vedoucí oddělení dokladů a evidence obyvatel vedoucí oddělení dokladů a evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.13 48 524 3713
Žáková Jana referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3718

Oddělení Czech POINT

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Ešpandrová Marcela referent oddělení Czech Point agenda CzechPOINT, ověřování, rybářské lístky nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.02 48 524 3729
Rajkovová Lucie referent oddělení Czech Point agenda CzechPOINT, ověřování, rybářské lístky nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.04 48 524 3890
Šípková Jana Vedoucí oddělení Czech Point agenda CzechPOINT, ověřování, rybářské lístky nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.01 48 524 3741
Virágová Věra referent oddělení Czech Point agenda CzechPOINT, ověřování, rybářské lístky nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.03 48 524 3889

Oddělení Živnostenský úřad

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Dammak Gabriela, DiS. referent oddělení Živnostenský úřad agenda registrace a změny živností nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.08 48 524 4849
Ing. Havlová Milena referent oddělení Živnostenský úřad - JKM agenda kontroly živností, agenda Jednotného kontaktního místa nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.15 48 524 4848
Ing. Hernychová Michaela vedoucí oddělení Živnostenský úřad vedoucí oddělení Živnostenský úřad nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.14 48 524 4845
Charvátová Ivana referent oddělení Živnostenský úřad agenda živnostenské správy, správní řízení nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.16 48 524 4844
Mlynářová Hana referent oddělení Živnostenský úřad agenda kontroly živností nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.15 48 524 4858
Molnárová Jarmila referent oddělení Živnostenský úřad agenda živnostenské správy, správní řízení nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.16 48 524 4846
Bc. Rejnartová Jana referent oddělení Živnostenský úřad agenda kontroly živností nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.15 48 524 4856
Sedláčková Lada referent oddělení Živnostenský úřad agenda registrace a změny živností nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.07 48 524 4855
Škodová Dagmar referent oddělení Živnostenský úřad agenda registrace a změny živností nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.10 48 524 4850
Bc. Trochtová Kateřina referent oddělení Živnostenský úřad - JKM agenda registrace a změny živností nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.09 48 524 4854
Zuzánková Ilona referent oddělení Živnostenský úřad agenda registrace a změny živností nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.09 48 524 4852

Oddělení přestupků

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Břachová Kateřina referent oddělení přestupků agenda přestupků nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.08 48 524 4974
Čermák Roman referent oddělení přestupků agenda přestupků nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.09 48 524 4970
Korbelářová Iveta referent oddělení přestupků administrativní činnosti - agenda přestupků nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.06 48 524 4976
Mgr. Raisner Luboš referent oddělení přestupků agenda přestupků nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.09 48 524 4979
Bc. Rodrová Hana referent oddělení přestupků agenda přestupků nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.08 48 524 4973
Sachrová Zuzana referent oddělení přestupků agenda přestupků nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.05 48 524 3734
Mgr. Schovancová Petra vedoucí oddělení přestupků vedoucí oddělení přestupků nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.04 48 524 4971
Vlčko Karel referent oddělení přestupků agenda přestupků nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.05 48 524 4977
POPIS ČINNOSTI

Sekretariát:

Lenka Šťastná, 2. patro, kancelář č. 210, tel.: 48 524 4841

 

Volby, Ztráty a nálezy:

Veronika Hiršalová, 2. patro, kancelář č. 210, tel.: 48 524 4948

 

Odbor správní a živnostenský zajišťuje i agendu Ztráty a nálezy

Odbor organizačně zajišťuje přípravu a průběh voleb a místního referenda.

 

Odbor správní a živnostenský se skládá z 5 oddělení.

 

Kontaktní místo pro klienty oddělení matriky je v přízemí budovy historické radnice, kancelář č. 7, tel. 485 243 724.

Kontaktní místo pro klienty oddělení přestupků je v 1. patře budovy Nového magistrátu, kancelář č. 104, tel. 485 244 971.

 

Oddělení matriky zejména:

 • vede matriku narození, manželství, úmrtí a registrovaného partnerství
 • vystavuje rodné, oddací, úmrtní listy, doklady o registrovaném partnerství, včetně duplikátů 
 • provádí na žádost změnu jména nebo příjmení (ve správním řízení)
 • sepisuje zápisy pro zvláštní matriku Brno (matriční události českých občanů nastalé v cizině)

Oddělení dokladů a evidence obyvatel zejména:

 • přijímá žádosti o vydání nových občanských průkazů a cestovních dokladů
 • vydává vyhotovené doklady
 • zpracovává údaje pro evidenci občanských průkazů a cestovních dokladů
 • poskytuje údaje z evidence občanských průkazů a cestovních dokladů
 • přihlašuje občany k trvalému pobytu
 • vede evidenci obyvatel pro město Liberec s výjimkou městského obvodu Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou
 • ruší údaj o místu trvalého pobytu (správní řízení)
 • na žádost občana poskytuje údaje z informačního systému k jeho osobě

Oddělení Czech POINT zejména:

 • ověřuje shodu opisu nebo kopie s předloženou listinou a pravost podpisu na listině
 • přijímá žádosti o ověřené výpisy z centrálních registrů - Czech POINT
 • vydává rybářské lístky
 • zprostředkovává přístup do datové schránky a provádí autorizovanou konverzi dokumentů

Oddělení Živnostenský úřad zejména:

 • zastává funkci centrálních registračních míst
 • přijímá žádosti o vystavení nebo změny živnostenských oprávnění pro podnikající fyzické a právnické osoby
 • je provozovatelem živnostenského rejstříku a vydává z něj výpisy
 • přijímá přihlášky k registraci pro správce daně, pro správu sociálního zabezpečení, pro správu zdravotních pojišťoven a pro úřad práce přijímá oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění
 • přijímá a vydává oprávnění pro zemědělské podnikatele
 • vykonává funkci jednotného kontaktního místa a systému IMI
 • zajišťuje agendu Jednotného kontaktního místa (JKM)

Oddělení přestupků zejména:

 • vede přestupkové řízení zejména na úseku občanského soužití, majetku a veřejného pořádku
 • řeší stížnosti občanů na tomto úseku

Aktuality odboru

14.10.2020

INFORMACE - sňatečné obřady a obřady registrovaného partnerství

Krizová opatření vlády v oblasti uzavírání manželství a přijímání prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství:
 
11.09.2020

Rezervace svatebních termínů

Rezervace svatebních obřadů i obřadů registrovaného partnerství na rok 2021 přijímáme od 2. prosince 2020.
 
08.06.2020

Upozornění podnikatelům na podvodné jednání

Živnostenský úřad by chtěl upozornit na nekalé praktiky subjektu, který oslovuje nově vzniklé podnikatele s nabídkou zápisu do jím vedeného rejstříku.
 
Předchozí
1

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.