Odbor územního plánování

Ing. Petr Kolomazník

Foto - portrét
vedoucí odboru územního plánování
Tel.: 48 524 3511
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1/1
Č. dveří: 301

Odbor územního plánování

kontaktní místo  pro veřejnost:
otevřeno v pondělí a ve středu od 8.00 - 17.00, ostatní dny pouze pro objednané 
- pro agendu územního plánování (pořizování územních plánů, regulačních plánů, územně analytických podkladů a územních studií, závazná stanoviska orgánu územního plánování, územně plánovací informace, stavební uzávěra a další) je určena kancelář č. 300 (tel. 485 243 540)
- pro ostatní agendu (vyjádření SML k záměru jako účastníka územního řízení, jako vlastníka pozemku nebo stavby, jako vlastníka sousedního pozemku nebo stavby a další) je určena kancelář č. 303 (tel. 485 243 252)

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Dušková Monika referent odboru územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1/1 303 48 524 3252
Franců Lubor referent odboru územního plánování specialista analytik a demograf nám. Dr. E. Beneše 1/1 306 48 524 3523
Lenertová Skřivánková Lenka referent odboru územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1/1 303 48 524 3516
Ing. Rozsypal Vladislav referent odboru územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1/1 304 48 524 3506
Schejbalová Kateřina referent odboru územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1/1 303 48 524 3517
Šálek Michal referent odboru územního plánování specialista inženýrských sítí nám. Dr. E. Beneše 1/1 304 48 524 3507

Oddělení ÚAP a GIS

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Mgr. Jaksch Jan specialista oddělení ÚAP a GIS nám. Dr. E. Beneše 1/1 306 48 524 3518
Ing. Nýdrle Jaroslav specialista oddělení ÚAP a GIS nám. Dr. E. Beneše 1/1 306 48 524 3523
Ing. Přenosil Pavel vedoucí oddělení ÚAP a GIS specialista pro GIS - dig.tech.mapa nám. Dr. E. Beneše 1/1 306 48 524 3525

Oddělení úřadu územního plánování

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Ing. Bedrníková Lenka referent oddělení územního plánování Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 308 48 524 3582
Brožková Šárka referent oddělení úřadu územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1/1 308 48 524 3526
Daňková Vladimíra referent oddělení územního plánování specialista pro GIS - úz.plánovací dokum. nám. Dr. E. Beneše 1/1 308 48 524 3533
Hejná Jana referent oddělení úřadu územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1/1 308 48 524 3527
Ing.arch. Kincl Petr referent oddělení úřadu územního plánování architekt ORP Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 304 48 524 3535
Ing. Krňanská Eva referent oddělení územního plánování Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 308 48 524 3513
Kronát Jaromír referent oddělení úřadu územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1/1 302 48 524 3521
Ing. Křtěnová Michaela specialista - manažer správy územního plánu ORP Liberec vyjma Liberce nám. Dr. E. Beneše 1/1 302 48 524 3520
Lenert Adam vedoucí oddělení úřadu územního plánování Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 305 48 524 3515
Ing. Pavlištová Lucie referent oddělení územního plánování Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 308 48 524 3512
Rubášová Klára referent oddělení územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1/1 304 48 524 3522
Ing. Mgr. Soukalová Lucie referent oddělení územního plánování ORP Liberec vyjma Liberce nám. Dr. E. Beneše 1/1 302 48 524 3520
Stanka Radim referent oddělení územního plánování ORP Liberec vyjma Liberce nám. Dr. E. Beneše 1/1 302 48 524 3519
Mgr. Vojtková Karolína referent oddělení územního plánování Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 308 48 524 3578

rozdělení správního území ORP Liberec pro pracovníky oddělení územního plánování a další pracovníky odboru územního plánování podílející se na zpracovávání závazných stanovisek nebo případně vykonávají činnost pořizovatele územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů (vyjma územně analytických podkladů)

mapka v plné velikosti (pdf)
 
POPIS ČINNOSTI

Informace o územních plánech a územních studiích naleznete zde.

Informace o stavu vyřizování agendy oddělení úřadu územního plánování naleznete zde.

Statutární město Liberec pořizuje nový územní plán. Projektantem byl zpracován návrh územního plánu, který je ve fázi po veřejném projednání. Pro účely prezentace nového územního plánu byly vytvořeny samostatné webové stránky uzemniplanliberec.cz, kde naleznete všechny důležité informace.

Samostatná působnost
1. vydává konečné vyjádření k územním řízením z hlediska účastníka územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona;

2. na základě podkladů samosprávných odborů zajišťuje vyjádření a zastupuje statutární město Liberec ve správních řízeních a dále z hlediska statutárního města jako vlastníka pozemku nebo stavby vydává souhlas s provedením stavby nebo opatření, a to v případech, kdy tato pravomoc není přenesena na jiné odbory;

3. podílí se na koncepci dopravního systému města;

4. podílí se na koncepci technické infrastruktury a tvorbě zásad energetické koncepce města;

5. na základě plné moci zastupuje statutární město Liberec při nahlížení do spisů Stavebního úřadu Liberec, odboru dopravy a odboru životního prostředí Magistrátu města Liberec;​


Dále se odbor člení na oddělení:
- oddělení úřadu územního plánování (MML UPUP)
- oddělení ÚAP a GIS (SML a MML UPAP)

Aktuality odboru

13.02.2020

Liberec dokončil Územní studii krajiny

Územní studii krajiny pořídil úřad územního plánování Magistrátu města Liberec pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec.
 
06.02.2020

Pracovní verze Návrhu územního plánu

Upozornění Magistrátu města Liberec ke zveřejnění pracovní verze výkresové části nově pořizovaného územního plánu města Liberec zastupitelem PhDr. Baxou
 
12.09.2018

Představení územní studie krajiny

Odbor hlavního architekta jako pořizovatel územních studií pro území obce s rozšířenou působností Liberec  bude veřejně konzultovat územní studii krajiny vypracovanou dle stavebního zákona.
 
22.05.2018

Veřejné projednání nového územního plánu Liberec

Odbor hlavního architekta jako pořizovatel nového územního plánu Liberec bude od druhé půli května a během června představovat nový návrh územního plánu Liberec.
 
27.04.2018

Informace o novém územním plánu Liberec

Veřejné projednání nového návrhu se blíží.
Dne 18. 4. 2018 byla projektantem územního plánu odevzdána dokumentace pro veřejné projednání nového návrhu. V současné době probíhá kontrola dokumentace pořizovatelem (Magistrát města Liberce Odbor hlavního architekta). Společnou snahou pořizovatele a určeného zastupitele je stihnout toto projednání před začátkem letních prázdnin. Pro přehlednost uvádíme přehled v pořizování územního plánu Liberec od roku 2015 do 1. 3. 2018.
 
Předchozí
1

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.