Odbor územního plánování

Ing. Petr Kolomazník

Foto - portrét
vedoucí odboru územního plánování
Tel.: 48 524 3511
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1/1
Č. dveří: 301

Odbor územního plánování

kontaktní místo  pro veřejnost:
otevřeno v pondělí a ve středu od 8.00 - 17.00, ostatní dny pouze pro objednané 
- pro agendu územního plánování (pořizování územních plánů, regulačních plánů, územně analytických podkladů a územních studií, závazná stanoviska orgánu územního plánování, územně plánovací informace, stavební uzávěra a další) je určena kancelář č. 300 (tel. 485 243 540)
- pro ostatní agendu (vyjádření SML k záměru jako účastníka územního řízení, jako vlastníka pozemku nebo stavby, jako vlastníka sousedního pozemku nebo stavby a další) je určena kancelář č. 303 (tel. 485 243 252)

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Dušková Monika referent odboru územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1/1 303 48 524 3252
Franců Lubor referent odboru územního plánování specialista analytik a demograf nám. Dr. E. Beneše 1/1 306 48 524 3523
Lenertová Skřivánková Lenka referent odboru územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1/1 303 48 524 3516
Ing. Rozsypal Vladislav referent odboru územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1/1 304 48 524 3506
Schejbalová Kateřina referent odboru územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1/1 303 48 524 3517
Šálek Michal referent odboru územního plánování specialista inženýrských sítí nám. Dr. E. Beneše 1/1 304 48 524 3507

Oddělení ÚAP a GIS

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Mgr. Jaksch Jan specialista oddělení ÚAP a GIS nám. Dr. E. Beneše 1/1 306 48 524 3518
Ing. Nýdrle Jaroslav specialista oddělení ÚAP a GIS nám. Dr. E. Beneše 1/1 306 48 524 3523
Ing. Přenosil Pavel vedoucí oddělení ÚAP a GIS specialista pro GIS - dig.tech.mapa nám. Dr. E. Beneše 1/1 306 48 524 3525

Oddělení úřadu územního plánování

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Ing. Bedrníková Lenka referent oddělení územního plánování Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 308 48 524 3582
Brožková Šárka referent oddělení úřadu územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1/1 308 48 524 3526
Daňková Vladimíra referent oddělení územního plánování specialista pro GIS - úz.plánovací dokum. nám. Dr. E. Beneše 1/1 308 48 524 3533
Hejná Jana referent oddělení úřadu územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1/1 308 48 524 3527
Ing.arch. Kincl Petr referent oddělení úřadu územního plánování architekt ORP Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 304 48 524 3535
Ing. Krňanská Eva referent oddělení územního plánování Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 308 48 524 3513
Kronát Jaromír referent oddělení úřadu územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1/1 302 48 524 3521
Ing. Křtěnová Michaela specialista - manažer správy územního plánu ORP Liberec vyjma Liberce nám. Dr. E. Beneše 1/1 302 48 524 3520
Lenert Adam vedoucí oddělení úřadu územního plánování Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 305 48 524 3515
Ing. Pavlištová Lucie referent oddělení územního plánování Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 308 48 524 3512
Rubášová Klára referent oddělení územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1/1 304 48 524 3522
Ing. Mgr. Soukalová Lucie referent oddělení územního plánování ORP Liberec vyjma Liberce nám. Dr. E. Beneše 1/1 302 48 524 3520
Stanka Radim referent oddělení územního plánování ORP Liberec vyjma Liberce nám. Dr. E. Beneše 1/1 302 48 524 3519
Mgr. Vojtková Karolína referent oddělení územního plánování Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 308 48 524 3578

rozdělení správního území ORP Liberec pro pracovníky oddělení územního plánování a další pracovníky odboru územního plánování podílející se na zpracovávání závazných stanovisek nebo případně vykonávají činnost pořizovatele územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů (vyjma územně analytických podkladů)

mapka v plné velikosti (pdf)
 
POPIS ČINNOSTI

Informace o územních plánech a územních studiích naleznete zde.

Informace o stavu vyřizování agendy oddělení úřadu územního plánování naleznete zde.

Statutární město Liberec pořizuje nový územní plán. Projektantem byl zpracován návrh územního plánu, který je ve fázi po veřejném projednání. Pro účely prezentace nového územního plánu byly vytvořeny samostatné webové stránky uzemniplanliberec.cz, kde naleznete všechny důležité informace.

Samostatná působnost
1. vydává konečné vyjádření k územním řízením z hlediska účastníka územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona;

2. na základě podkladů samosprávných odborů zajišťuje vyjádření a zastupuje statutární město Liberec ve správních řízeních a dále z hlediska statutárního města jako vlastníka pozemku nebo stavby vydává souhlas s provedením stavby nebo opatření, a to v případech, kdy tato pravomoc není přenesena na jiné odbory;

3. podílí se na koncepci dopravního systému města;

4. podílí se na koncepci technické infrastruktury a tvorbě zásad energetické koncepce města;

5. na základě plné moci zastupuje statutární město Liberec při nahlížení do spisů Stavebního úřadu Liberec, odboru dopravy a odboru životního prostředí Magistrátu města Liberec;​


Dále se odbor člení na oddělení:
- oddělení úřadu územního plánování (MML UPUP)
- oddělení ÚAP a GIS (SML a MML UPAP)

Dokumenty odboru

SML UP - Žádost o vyjádření SML jako účastníka územního řízení; jako vlastníka pozemku nebo stavby; jako vlastníka sousedního pozemku nebo stavby

U žádostí o umístění komunikačních sítí musí být před vydáním souhlasu se statutárním městem Liberec uzavřena smlouva o budoucí smlouvě zřízení služebnosti včetně zaplacené zálohy. Bez zaplacené zálohy nelze vydat souhlas vlastníka nemovitosti.
 
2
Následující

Aktuality odboru

21.12.2017

Obecně závazná vyhláška o vedení technické mapy města Liberec

Statutární město Liberec vydalo Obecně závaznou vyhlášku obce o vedení technické mapy města číslo 4/2017 s účinností od 1. ledna 2018 (na základě usnesení č. 314/2017 zastupitelstva města ze dne 30. 11. 2017).
 
18.11.2016

Radnice na Dnech GIS představila pocitovou mapu a 3D model

Za účasti náměstkyně primátora Karolíny Hrbkové byly v pondělí 14. listopadu v prostorách budovy G Technické univerzity v Liberci zahájeny šestnácté Dny GIS, na kterých si veřejnost mohla během tří dnů rozšířit obzory o geografickém informačním systému.
 
02.11.2016

Dny GIS letos po šestnácté

Možná někdo namítne, že se mu zdá zkratka GIS cizí, že mu geografický informační systém nic neříká. Zkuste se ale na mapy podívat z jiné stránky.
 
21.10.2016

Konzultace územní studie

Odbor hlavního architekta nad rámec stavebního zákona vypisuje veřejnou konzultaci k územní studii vypracované dle stavebního zákona.
 
2
Následující

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.